ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN VỀ TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG
ĐIỀU 2: KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN
 
ĐIỀU 3: ĐIỀU KIỆN CHUNG
Bạn cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của Hạt Dinh Dưỡng O'Casso.
ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI CỦA Hạt Dinh Dưỡng O'Casso
Vi phạm luật pháp, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính sách cấm/hạn chế sản phẩm của Hạt Dinh Dưỡng O'Casso; Sử dụng dịch vụ để mạo danh bất kỳ cá nhân/ tổ chức nào, hoặc xuyên tạc cá nhân/ tổ chức; Sửa đổi tiêu đề hoặc chỉnh sửa định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào của dịch vụ; Gỡ bỏ bất kỳ thông tin độc quyền nào từ Hạt Dinh Dưỡng O'Casso; Gây ra bất kỳ sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ các bản dịch của Dich Vụ mà không được sự cho phép của Hạt Dinh Dưỡng O'Casso; Sử dụng Dịch Vụ cho mục đích lừa đảo. Chỉnh sửa giá của bất kì sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của người dùng khác. Có hành vi phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của Hạt Dinh Dưỡng O'Casso; Cố tình đảo ngược, tháo gỡ, hack các công cụ của Hạt Dinh Dưỡng O'Casso (hoặc bất cứ hợp phần nào); phá bỏ hàng rào công nghệ mã hóa, hàng rào an ninh liên quan đến các Dịch Vụ của Hạt Dinh Dưỡng O'Casso hoặc các thông tin được chuyển giao, xử lý, lưu giữ bởi Hạt Dinh Dưỡng O'Casso. Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản Người Dùng; Tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc công khai bất kỳ nội dung nào không được cho phép dưới bất kỳ luật lệ hoặc quan hệ hợp đồng, ủy thác nào (thông tin nội bộ, thông tin độc quyền cần bảo mật hoặc tiết lộ quan hệ lao động mà không được cho phép); Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc công khai bất kỳ nội dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ quyền lợi duy nhất của bất cứ bên nào; Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc công khai bất kỳ quảng cáo không được phép hoặc không hợp pháp nào, các tài liệu quảng cáo, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự”, hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác; Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc công khai bất cứ tài liệu chứa các vi-rút, trojan hoặc các mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng/phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông. Làm gián đoạn các cuộc hội thoại, đẩy nhanh tốc độ màn hình hơn bình thường để soạn thảo hoặc thực hiện các thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của Người Dùng. Can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn dịch vụ, máy chủ, mạng lưới kết nối tới dịch vụ hoặc tới hoạt động sử dụng dịch vụ của người dùng hoặc không tuân thủ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ của mạng lưới liên quan đến Hạt Dinh Dưỡng O'Casso; Có hành vi hoặc tham gia trực tiếp/ gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, làm suy yếu Hạt Dinh Dưỡng O'Casso, máy chủ hoặc mạng kết nối với Hạt Dinh Dưỡng O'Casso; Sử dụng Hạt Dinh Dưỡng O'Casso để vi phạm pháp luật, quy chế, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách của địa phương, quốc gia, quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố; Sử dụng Hạt Dinh Dưỡng O'Casso để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan. Sử dụng Hạt Dinh Dưỡng O'Casso để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác, lén theo dõi hoặc quấy rối Người dùng khác. Xâm phạm các quyền của Hạt Dinh Dưỡng O'Casso, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và danh tiếng gắn liền với nó. Sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người dùng khác có liến quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập bên trên. Liệt kê các hàng hóa, xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba và sử dụng các dịch vụ trên Hạt Dinh Dưỡng O'Casso theo các cách thức có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
ĐIỀU 5: GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM
ĐIỀU 6: TỪ BỎ VÀ HOÀN TẤT BẢN CAM KẾT
Nếu Hạt Dinh Dưỡng O'Casso có sai xót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản điều khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy bỏ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật điều khoản sử dụng theo hướng mang lại lợi ích tốt nhất đến cho cả khách hàng và chúng tôi.
Điều khoản sử dụng này được xem như là sự đồng ý toàn bộ giữa bạn và Hạt Dinh Dưỡng O'Casso và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này).
ĐIỀU 7: SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NỘI DUNG CỦA KHÁCH HÀNG
(a) cho phép các người dùng internet khác xem nội dung website của mình
(b) cho phép Hạt Dinh Dưỡng O'Casso hiển thị và lưu trữ nội dung đấy
(c) Hạt Dinh Dưỡng O'Casso có thể xem các dữ liệu mà bạn đã đưa lên.
(a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được;
(b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi;
(c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc
(d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp
ĐIỀU 8: ĐĂNG KÍ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG
Hạt Dinh Dưỡng O'Casso khuyến cáo khách hàng nên đăng kí website thương mại điện tử đối với tên miền khách hàng đã mua qua Hạt Dinh Dưỡng O'Casso hoặc đang sở hữu với bộ công thương Việt Nam, nếu bạn có hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam.
Hạt Dinh Dưỡng O'Casso KHÔNG hỗ trợ đăng kí cho khách hàng.
ĐIỀU 9: HỦY DỊCH VỤ
 
ĐIỀU 10: SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ
ĐIỀU 11: CÔNG CỤ TÙY CHỌN
ĐIỀU 12: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Hạt Dinh Dưỡng O'Casso bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ người dùng. Đây là các thông tin mà Hạt Dinh Dưỡng O'Casso cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Hạt Dinh Dưỡng O'Casso liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Nền tảng quản lý bán hàng đa kênh Hạt Dinh Dưỡng O'Casso về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
Nền tảng quản lý bán hàng đa kênh Hạt Dinh Dưỡng O'Casso sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
– Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Nền tảng quản lý bán hàng đa kênh;
– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Hạt Dinh Dưỡng O'Casso.
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Nền tảng quản lý bán hàng đa kênh Hạt Dinh Dưỡng O'Casso có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Hạt Dinh Dưỡng O'Casso.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Hạt Dinh Dưỡng O'Casso thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Hạt Dinh Dưỡng O'Casso. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Hạt Dinh Dưỡng O'Casso sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Email: [email protected]
Thông tin cá nhân của thành viên trên Hạt Dinh Dưỡng O'Casso được Hạt Dinh Dưỡng O'Casso cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Hạt Dinh Dưỡng O'Casso. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, Hạt Dinh Dưỡng O'Casso sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Hạt Dinh Dưỡng O'Casso.
Ban quản lý Hạt Dinh Dưỡng O'Casso yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Hạt Dinh Dưỡng O'Casso không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.