Chương trình FREESHIP Nội Thành Hồ Chính Minh - Hạt Dinh Dưỡng O'Casso!

-Mã Voucher: FREESHIP99K
-Điều kiện áp dụng: Đơn hàng tối thiểu 99k trở lên.
-Đối tượng áp dụng: Áp dụng khu vực nội thành HCM
- Thời hạn voucher: 31/12/2022.